FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा भता लगत कट्टा गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

विदेशी सरकारबाट नियमित रूपले निवृतभरण प्राप्त गरिरहेको नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षा भता लगत
कट्टा गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष:

Elected Official

Elected Official 

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9851074870
उपाध्यक्ष
9841136921