FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सार्बजानिक निजि साझेदारी एन २०७६ ७६/७७ 09/24/2023 - 14:02 PDF icon सार्बजानिक निजि साजेदारि येन २०७६.pdf
व्यबसाय दर्ता नविकरण तथा कर सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७५/७६ 09/24/2023 - 14:00 PDF icon व्यबसाय दर्ता नविकरण तथा कर सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७४ ७४/७५ 09/24/2023 - 13:59 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७४.pdf
योजना सञ्चालन तथा व्यबस्थापन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 09/24/2023 - 13:55 PDF icon योजना सञ्चालन तथा व्यबस्थापन कार्यविधि २०७८.pdf
मेडपा सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 09/24/2023 - 13:53 PDF icon मेडपा सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
मर्मत संभार कोष निर्देशिका २०८० ७९-८० 09/24/2023 - 13:52 PDF icon मर्मत संभार कोष निर्देशिका २०८०.pdf
ब्याकहो लोडर सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 09/24/2023 - 13:51 PDF icon ब्याकहो लोडर सञ्चालन कार्यविधि २०७४.pdf
बिषयगत समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७६ ७५/७६ 09/24/2023 - 13:24 PDF icon बिषयगत समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७६.pdf
बिशेषज्ञ सेवा व्यबस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 09/24/2023 - 13:13 PDF icon बिशेषज्ञ सेवा व्यबस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ ७४/७५ 09/24/2023 - 13:11 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४.pdf

Pages

Elected Official

Elected Official 

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9851074870
उपाध्यक्ष
9841136921