FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

प्रविधि हस्तान्तरया गर्ने बारे सुचना

प्रदेश सरकार प्रदेश न.. ३ उद्योग,पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चालु आ.व. २०७६/०७७ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७६ अनुसार यस सूचना बमोजिमको मापदण्ड भित्र रही तोकिएको ढाँचामा दर्खस्त दिनुहुन सम्बन्धीत सबैमा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष:

Elected Official

Elected Official 

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9840073352
उपाध्यक्ष
9841136921
वडा नं. ४ अध्यक्ष
9854040693