FAQs Complain Problems

आ.व. २०७८/७९ का लागि न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुने बारेको सूचना !

आर्थिक वर्ष:

Elected Official

Elected Official 

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9851074870
उपाध्यक्ष
9841136921