FAQs Complain Problems

आ.व. ०७९/८० को बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार अनुदानका लागि' प्रस्ताब आहवान सम्बन्धि सुचना !

आ.व. ०७९/८० को बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार किवी, आरु, नासपातीको बिरुवामा ८०%, कुटनी पिसानी मिलमा ६०%, र किवी थान्ग्रा ब्यबस्थापनको लागि जी.आई. पाइप/तार/पिलरमा ६०% अनुदानमा प्रस्ताब आवहान सम्बन्धि सुचना !

आर्थिक वर्ष:

Elected Official

Elected Official 

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9851074870
उपाध्यक्ष
9841136921