FAQs Complain Problems

समाचार

ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र र अपाङ्ग परिचयपत्र वितरणको सुरुवात !       MIS अपरेटर तथा फिल्ड सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना !       सूचना प्रबिधि(Information Technology) IT Teacher सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना !    कृषि प्राबिधिक र पशु सेवा प्राबिधिक पदमा  सेवा करारका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना इकाईको सूचना !     सहकार्यमा ५०% अनुदानमा वृहत्तर आलु विकास तथा विस्तार कार्यक्रम सम्बन्धी कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रस्ताव आव्हानको सूचना !     MIS अपरेटर र फिल्ड सहायक पदमा संक्षिप्त सूचीमा परेका उम्मेदवारहरुको नामावली सम्बन्धि सूचना !     MIS अपरेटर पदका लागि कम्प्युटर सीप परिक्षणको पाठ्यक्रम सम्बन्धि सूचना !

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
प्रदिप कुमार खड्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रसाशन 9854043640
शिब कुमार राई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन 9854043640
सुमन गिरि पशु सेवा प्राबिधिक पशु पंछी 9851245543
क्षितिज दाहाल लेखापाल लेखा 9819092846
हरि चन्द्र बराल सव इन्जिनियर प्राबिधिक 9841516700

Elected Official

Elected Official 

जन प्रतिनिधि

उपाध्यक्ष
9744039057