FAQs Complain Problems

ताजा सूचना

गाउँपालिकाको अन्य सूचना तथा जानकारीको लागि १६८०७०७०४८०१ मा डायल गरि सुन्न सक्नु हुनेछ | गोकुलगंगा गाउँपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को महत्वपूर्ण बजेट सारांश

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
प्रदिप कुमार खड्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रसाशन 9854043640
शिब कुमार राई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन 9854043640
सुमन गिरि पशु सेवा प्राबिधिक पशु पंछी 9851245543
क्षितिज दाहाल लेखापाल लेखा 9819092846
हरि चन्द्र बराल सव इन्जिनियर प्राबिधिक 9841516700

Elected Official

Elected Official 

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
९८५११७१३२५
उपाध्यक्ष
9744039057