FAQs Complain Problems

समाचार

ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र र अपाङ्ग परिचयपत्र वितरणको सुरुवात !       MIS अपरेटर तथा फिल्ड सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना !       सूचना प्रबिधि(Information Technology) IT Teacher सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना !    कृषि प्राबिधिक र पशु सेवा प्राबिधिक पदमा  सेवा करारका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना इकाईको सूचना !     सहकार्यमा ५०% अनुदानमा वृहत्तर आलु विकास तथा विस्तार कार्यक्रम सम्बन्धी कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रस्ताव आव्हानको सूचना !     MIS अपरेटर र फिल्ड सहायक पदमा संक्षिप्त सूचीमा परेका उम्मेदवारहरुको नामावली सम्बन्धि सूचना !     MIS अपरेटर पदका लागि कम्प्युटर सीप परिक्षणको पाठ्यक्रम सम्बन्धि सूचना !

सूचना तथा समाचार

१ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम/गोष्ठी सम्पन्न |

आ.व. २०७६/७७ को लागि स्वीकृत विकासका योजनाहरुलाई प्रभावकारी र पारदर्शी ढंगमा संचालन गर्ने उदेश्यका सबै वडाका योजनाका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, सचिब र कोषाध्यक्ष ज्युहरुको १ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम/गोष्ठी सम्पन्न |

प्रविधि हस्तान्तरया गर्ने बारे सुचना

प्रदेश सरकार प्रदेश न.. ३ उद्योग,पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चालु आ.व. २०७६/०७७ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७६ अनुसार यस सूचना बमोजिमको मापदण्ड भित्र रही तोकिएको ढाँचामा दर्खस्त दिनुहुन सम्बन्धीत सबैमा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

१ दिने योजना सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठिमा अनिबार्य उपस्थिति सम्बन्धि सूचना !

यस गाउँपालिकाको आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार वडा तहमा गठन भएका योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष समेत संग १ दिने योजना सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठि कार्यक्रमको आयोजना गरेको हुँदा वडा नं. ६, ५ र ४ को लागि मिति २०७६ कार्तिक २१ गते र वडा नं.

Pages

Elected Official

Elected Official 

जन प्रतिनिधि

उपाध्यक्ष
9744039057