FAQs Complain Problems

ताजा सूचना

गाउँपालिकाको अन्य सूचना तथा जानकारीको लागि १६८०७०७०४८०१ मा डायल गरि सुन्न सक्नु हुनेछ | गोकुलगंगा गाउँपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को महत्वपूर्ण बजेट सारांश

गोकुलगंगा गाउँपालिकाको मोबाईल एप |

गोकुलगंगा गाउँपालिकाको MOBILE APP Google Play Store मा गई Gokulganga Rural Municipality Search गरि Download गर्नु हुन अनुरोध छ |

Elected Official

Elected Official 

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
९८५११७१३२५
उपाध्यक्ष
9744039057