FAQs Complain Problems

ताजा सूचना

  •  गाउँपालिकाको अन्य सूचना तथा जानकारीको लागि १६८०७०७०४८०१ मा डायल गरि सुन्न सक्नु हुनेछ |

षड् कुमार पोख्रेल

फोन: 
9854043640
Section: 
प्रशासन

जन प्रतिनिधि

उपाध्यक्ष
9844039057