FAQs Complain Problems

ताजा सूचना

गाउँपालिकाको अन्य सूचना तथा जानकारीको लागि १६८०७०७०४८०१ मा डायल गरि सुन्न सक्नु हुनेछ | गोकुलगंगा गाउँपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को महत्वपूर्ण बजेट सारांश

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

ईमेल: khadgbdrsunuwar@gmail.com
फोन नं: ९८५११७१३२५

उपाध्यक्ष

फोन नं: 9744039057

वडा नं. १, अध्यक्ष

फोन नं: 9854043218

वडा नं. २, अध्यक्ष

फोन नं: 9744000460

वडा नं. ३, अध्यक्ष

फोन नं: 9840199672

वडा नं. ४ अध्यक्ष

फोन नं: 9861321685/9744015151

वडा नं. ५ अध्यक्ष

फोन नं: 9751033433

वडा नं. ६, अध्यक्ष

फोन नं: 9851055883

Elected Official

Elected Official 

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
९८५११७१३२५
उपाध्यक्ष
9744039057