FAQs Complain Problems

ताजा सूचना

कानुनी सहजकर्ताको अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा ।      प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रममा गोकुलगंगा गाउँपालिकाको प्राथमिकता सडकमा ।      कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापको सूचना ।      पर्यटकीय क्षेत्र शिवालय बजारमा ADSL इन्टरनेट सेवा सुचारु ।

 

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

ईमेल: khadgbdrsunuwar@gmail.com
फोन नं: ९८५११७१३२५

उपाध्यक्ष

फोन नं: 9744039057

वडा नं. १, अध्यक्ष

फोन नं: 9854043218

वडा नं. २, अध्यक्ष

फोन नं: 9744000460

वडा नं. ३, अध्यक्ष

फोन नं: 9840199672

वडा नं. ४ अध्यक्ष

फोन नं: 9861321685/9744015151

वडा नं. ५ अध्यक्ष

फोन नं: 9751033433

वडा नं. ६, अध्यक्ष

फोन नं: 9851055883

Elected Official

Elected Official 

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
९८५११७१३२५
उपाध्यक्ष
9744039057