FAQs Complain Problems

ताजा सूचना

  •  गाउँपालिकाको अन्य सूचना तथा जानकारीको लागि १६८०७०७०४८०१ मा डायल गरि सुन्न सक्नु हुनेछ |

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

फोन नं: 9851171325

उपाध्यक्ष

फोन नं: 9844039057

जन प्रतिनिधि

उपाध्यक्ष
9844039057