FAQs Complain Problems

समाचार

ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र र अपाङ्ग परिचयपत्र वितरणको सुरुवात !       MIS अपरेटर तथा फिल्ड सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना !       सूचना प्रबिधि(Information Technology) IT Teacher सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना !    कृषि प्राबिधिक र पशु सेवा प्राबिधिक पदमा  सेवा करारका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना इकाईको सूचना !     सहकार्यमा ५०% अनुदानमा वृहत्तर आलु विकास तथा विस्तार कार्यक्रम सम्बन्धी कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रस्ताव आव्हानको सूचना !     MIS अपरेटर र फिल्ड सहायक पदमा संक्षिप्त सूचीमा परेका उम्मेदवारहरुको नामावली सम्बन्धि सूचना !     MIS अपरेटर पदका लागि कम्प्युटर सीप परिक्षणको पाठ्यक्रम सम्बन्धि सूचना !

MIS अपरेटर पदका लागि कम्प्युटर सीप परिक्षणको पाठ्यक्रम |

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग सिंहदरबारद्धरा मिति २०७६/०५/१७ गते प्रकाशित एम.आई.एस. अपरेटर(राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी सरह)  पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्धरा करारमा पदपूर्तिका लागि अनलाइन दरखास्त आह्रानको सूचना वमोजिम पेश हुन आएका उम्मेद्वारहरुका शैक्षिक योग्यता, तालिम, कार्यानुभव लगायतका कागजातहरुको आधारमा सेवा इकाईका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग सिंहदरबारको मिति २०७६/०६/१७ को निर्णयनुसार संक्षिप्त सूचिमा परेका उम्मेदवारहरुका लागि कम्प्युटर सीप परिक्षण हुने भएको हुँदा तल उल्कोलेखित पाठ्यक्रम बमोजिम तयारी गर्नु हुन अनुरोध छ |

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

Elected Official

Elected Official 

जन प्रतिनिधि

उपाध्यक्ष
9744039057