FAQs Complain Problems

समाचार

ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र र अपाङ्ग परिचयपत्र वितरणको सुरुवात !       निशुल्क रेविज बिरुद्धको खोप संचालन हुने सम्बन्धि सूचना !       सूचना प्रबिधि(Information Technology) IT Teacher सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना !    कृषि प्राबिधिक र पशु सेवा प्राबिधिक पदमा  सेवा करारका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना इकाईको सूचना !     सहकार्यमा ५०% अनुदानमा वृहत्तर आलु विकास तथा विस्तार कार्यक्रम सम्बन्धी कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रस्ताव आव्हानको सूचना !     MIS अपरेटर र फिल्ड सहायक पदमा संक्षिप्त सूचीमा परेका उम्मेदवारहरुको नामावली सम्बन्धि सूचना !     MIS अपरेटर पदका लागि कम्प्युटर सीप परिक्षणको पाठ्यक्रम सम्बन्धि सूचना !

पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन कार्यक्रममा सहभागी हुन् प्रस्ताब आह्वानको सूचना |

३ नं. प्रदेश पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, हेटौडाको मिति २०७६/०६/०७ गते प्रथम पटक प्रकाशित पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन कार्यक्रममा सहभागी हुन् प्रस्ताब आह्वानको सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिन(२०७६ कार्तिक ६ गते) भित्र ३ नं. प्रदेश पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, हेटौडा  कार्यालय समयमा आवश्यक कागजात सहित प्रस्ताब पेश गर्नु हुन अनुरोध | थप जानकारीका -  057-524319/  057-524254

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

Elected Official

Elected Official 

जन प्रतिनिधि

उपाध्यक्ष
9744039057