FAQs Complain Problems

प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रममा गोकुलगंगा गाउँपालिकाको प्राथमिकता सडकमा |

प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रम आ.व. ०७६/७६ अन्तर्गतको कार्यक्रममा गोकुलगंगा गाउँपालिकाले सबै वडाका मुख्य र सहायक सडकलाई प्रमुख  प्राथमिकता दिदै सडक मर्मत तथा स्तरउन्नति गर्दै सम्पन्न गरेको छ |

आर्थिक वर्ष:

Elected Official

Elected Official 

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9851074870
उपाध्यक्ष
9841136921