FAQs Complain Problems

समाचार

ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र र अपाङ्ग परिचयपत्र वितरणको सुरुवात !       निशुल्क रेविज बिरुद्धको खोप संचालन हुने सम्बन्धि सूचना !       सूचना प्रबिधि(Information Technology) IT Teacher सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना !    कृषि प्राबिधिक र पशु सेवा प्राबिधिक पदमा  सेवा करारका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना इकाईको सूचना !     सहकार्यमा ५०% अनुदानमा वृहत्तर आलु विकास तथा विस्तार कार्यक्रम सम्बन्धी कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रस्ताव आव्हानको सूचना !     MIS अपरेटर र फिल्ड सहायक पदमा संक्षिप्त सूचीमा परेका उम्मेदवारहरुको नामावली सम्बन्धि सूचना !     MIS अपरेटर पदका लागि कम्प्युटर सीप परिक्षणको पाठ्यक्रम सम्बन्धि सूचना !

SEE परिक्षामा उच्चतम GPA ल्याउन सफल ५ उत्कृस्ट बिद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति वितरण |

गोकुलगंगा गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका माध्यमिक बिद्यालयबाट २०७५ सालमा दिइएको SEE परिक्षामा उच्चतम GPA ल्याउनुहुने उत्कृस्ट ५ बिद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति स्वरूप जनही  रु.१, ०००००/- (अक्षेरुपी एक लाख रुपैयाँ) का दरले गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र वडा अध्यक्ष् ज्युहरुबाट छात्रवृत्ति बितरण गर्नु भएको छ | गोकुलगंगा गाउँपालिकाद्वरा आयोजित छात्रबृत्ति वितरण कार्यक्रममा गाउँपालिकाद्वरा संचालित गाउँपालिका स्तरीय  क्रमश कक्षा ५ र  कक्षा ८ को परिक्षामा उत्कृस्ट  हुने ६ जना बिद्यार्थीहरुलाई  जनही रु.५०, ०००/- (अक्षेरुपी पचास हजार रुपैयाँ)का दरले छात्रवृत्ति बितरण गरियो |

SEE तर्फ उत्कृस्ट हुने बिद्यार्थीहरु क्रमश : 

१. बिशु खड्का - कमलादेवी मा.बि. नामाडी (GPA-३.७)

२. निति घिमिरे - जनजागृत मा.बि. बेताली (GPA-३.६)

३. सम्दावा शेर्पा- सारदा मा.बि. ठोसे (GPA-३.५)

४. अरुण घिमिरे-जनजागृत मा.बि. बेताली (GPA-३.५)

५. निशा घिमिरे-जनजागृत मा.बि. बेताली (GPA-३.४)

६. सुनिमा खड्का - कमलादेवी मा.बि. नामाडी (GPA-३.४)

कक्षा ८ तर्फ उत्कृस्ट हुने बिद्यार्थीहरु क्रमश : 

१. मनिषा खड्का - कमलादेवी मा.बि. नामाडी (प्रथम)

२. आयुषा भण्डारी - जनजागृत मा.वि. बेताली (दितीय)

३. रुपक कार्की - जनजागृत मा.वि. बेताली (तृतीय)

कक्षा ५ तर्फ उत्कृस्ट हुने बिद्यार्थीहरु क्रमश : 

१. सुजन खड्का - भारती आधारभूत बिद्यालय फर्पु (प्रथम)

२. सुजना भण्डारी - जनजागृत मा.बि. बेताली (दितीय)

३. सन्दिप उर्कुटि - जनजागृत मा.बि. बेताली (तृतीय)

आर्थिक वर्ष:

Elected Official

Elected Official 

जन प्रतिनिधि

उपाध्यक्ष
9744039057