FAQs Complain Problems

ताजा सूचना

  •  गाउँपालिकाको अन्य सूचना तथा जानकारीको लागि १६८०७०७०४८०१ मा डायल गरि सुन्न सक्नु हुनेछ |

वडा नं. ५

वडा कार्यालय स्थान : साबिकको गा.बि.स. कार्यालय नामाडी (नामाडी बजार)

Population: 
४५५७
Ward Contact Number: 
9751033433

जन प्रतिनिधि

उपाध्यक्ष
9844039057