FAQs Complain Problems

ताजा सूचना

गाउँपालिकाको अन्य सूचना तथा जानकारीको लागि १६८०७०७०४८०१ मा डायल गरि सुन्न सक्नु हुनेछ | गोकुलगंगा गाउँपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को महत्वपूर्ण बजेट सारांश

वडा नं. १

वडा कार्यालय स्थान : साबिकको गा.बि.स. कार्यालय मानेटार 

क्षेत्रफल(बर्ग कि.मी.) - ७७.६१

Population: 
३२११
Ward Contact Number: 
9854043218

Elected Official

Elected Official 

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
९८५११७१३२५
उपाध्यक्ष
9744039057